oversettelse

OVERSETTELSE OG SPRÅKVi er spesialisten på teknisk oversettelse

Oversettelse

Markør Kommunikasjon er et velrennomert translatørfirma med mer enn 40 solide bedrifter på referanselisten, hvor flesteparten av disse kommer fra tekniske bransjer. Vi oversetter de fleste typer dokumenter innen fagfelt som finans, teknisk, helse, for å nevne noen.


Med metode basert på ISO15038 får hver kunde tildelt sin egen ordliste med alle ordvalg og egne preferanser innlagt. Dermed sikrer en bedre kvalitet og raskere leveringstid på fremtidige oppdrag. For tekniske oversettelser som brukermanualer, datablader etc bruker vi vår egenutviklede metode som sikrer forståelse og sikker bruk av dokumentet.

VI OVERSETTER BLANT ANNET:TEKNISK


Brukermanualer

Produktdatablader

HMS-sikkerhetsark

Brosjyretekster

Nettsidetekster

FINANS OG ØKONOMI


Årsrapporter

Periodiske rapporter (kvartal)

Pressemeldinger

Børsmeldinger

Avtaler og kontrakter


GENERELT


Brosjyretekster

Nettsider

Ansattinformasjon

Regelverk


REFERANSER


Noen av våre kunder på oversettelse og språktjenester. Se hele referanselisten her

SPRÅKTJENESTER


Oversettelse

Språkvask

Skriving av tekster

Forbedring av tekster


FLERE TJENESTER

PÅ SAMME STED


Praktiske markedsføringstjenester

Vi kan hjelpe deg med flere tjenester i tilknytning til oversettelsen

Eksperter på selgende budskap

Med spesialister også på kommunikasjon og reklame kan vi hjelpe deg å spisse budskapet i tekstene.


FORDELER MED RAMMEAVTALE


Med rammeavtale får du følgende fordeler:


Avtalte betingelser som lett kan deles med andre i bedriften

Ordliste med terminologi, også egne preferanser.

Ingen oppstartsgebyrer

Samlefaktura per måned

HVA GÅR

PROSESSEN UT PÅ?


Her er noen praktiske punkter om oversettelsestjenester.

 

Oversettelse prises per ord

Språkvask prises per time

Leveringstid avtales før oppstart

Ordliste for din bedrift oversendes på forespørsel.